O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Archiwizowanie i odtwarzanie danych za pomocą narzędzia tar

tar jest najbardziej popularnym narzędziem archiwizującym omawianym w niniejszym rozdziale. Wiele spośród plików pobieranych z internetu ma postać zwykłych lub skompresowanych plików tar. Jedno godne uwagi ograniczenie narzędzia tar jest takie, że zawsze miało problemy z wyjątkowo długimi ścieżkami. Choć samo narzędzie tar nie jest zwykle wykorzystywane do codziennych operacji archiwizowania i odtwarzania danych, jego wersja GNU często jest używana przez inne programy open source, takie jak Amanda (Rozdział 4.).

Podpowiedź

Jak wspomniano, wbudowana wersja programu tar nie zachowuje czasów dostępu archiwizowanych plików. Jeśli jest to istotna kwestia, należy korzystać z wersji GNU narzędzia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required