Archiwizowanie i odtwarzanie danych za pomocą narzędzia tar

tar jest najbardziej popularnym narzędziem archiwizującym omawianym w niniejszym rozdziale. Wiele spośród plików pobieranych z internetu ma postać zwykłych lub skompresowanych plików tar. Jedno godne uwagi ograniczenie narzędzia tar jest takie, że zawsze miało problemy z wyjątkowo długimi ścieżkami. Choć samo narzędzie tar nie jest zwykle wykorzystywane do codziennych operacji archiwizowania i odtwarzania danych, jego wersja GNU często jest używana przez inne programy open source, takie jak Amanda (Rozdział 4.).

Podpowiedź

Jak wspomniano, wbudowana wersja programu tar nie zachowuje czasów dostępu archiwizowanych plików. Jeśli jest to istotna kwestia, należy korzystać z wersji GNU narzędzia ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.