O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rygorystyczne wymagania

Jak wspomniano w ramce Zmiana produktu archiwizującego na inny, jest tylko jeden powód, dla którego powinno się brać pod uwagę zmianę produktu archiwizującego. Są to wymagania, które nie mogą być przez niego spełnione. Do wymagań tych należy zaliczyć oczekiwany czas odtwarzania, punkt odtwarzania, spójność i grupy okien archiwizacji.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required