O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Ajax

Ajax jest zbiorem technologii, na podstawie których zostało zbudowane środowisko ASP.NET AJAX. Choć twórcy modułu ASP.NET AJAX dołożyli wszelkich starań, aby ukryć techniczne szczegóły implementacji mechanizmów Ajax, zrozumienie zakresu funkcjonalnego ASP.NET AJAX i poznanie zasad tworzenia zaawansowanych aplikacji sieciowych wymagają gruntownej wiedzy z zakresu technologii Ajax.

Termin Rozdział 3 został zaproponowany przez Jessego Jamesa Garretta w 2005 roku w eseju pt. „A new approach to web applications” (http://www.adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php). Nowy jest jedynie termin, a nie sama technologia. Choć w rozwiązaniach Ajax są wykorzystywane standardy XML i CSS (mimo że nie są niezbędne), podstawą aplikacji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required