O'Reilly logo

Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań by Cathy O'Neil, Rachel Schutt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Znaczniki czasu i modelowanie finansowe

Rozdział ten powstał we współpracy z dwiema osobami: Kyle’em Teague’em z GetGlue i kimś, kogo znasz już nieco lepiej — Cathy O’Neil. Zanim Cathy przejdzie do głównych tematów tego rozdziału, tj. do szeregów czasowych, modelowania finansowego i wymyślnej regresji, usłyszymy od Kyle’a Teague’a, jak w GetGlue wyobrażają sobie budowanie systemu rekomendacji. (Więcej na ten temat powiemy w Rozdział 7.). Następnie podamy trochę podstawowych wiadomości dotyczących sposobu traktowania danych ze znacznikami czasu, co pozwoli na płynne przejście do wykładu Cathy.

Kyle Teague i GetBlue

Posłuchajmy, co ma do powiedzenia Kyle Teague, wiceprezes ds. inżynierii i badania danych w GetGlue. Kyle jest z wykształcenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required