O'Reilly logo

Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań by Cathy O'Neil, Rachel Schutt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Inżynieria danych — MapReduce, Pregel i Hadoop

Ten rozdział powstał przy współudziale dwóch osób: Dawida Crawshawa i Josha Willsa. Rachel pracowała w Google z nimi oboma w zespole badaczy danych Google+, choć oni sami nigdy nie pracowali razem, ponieważ Josh Wills przeszedł do Cloudery, a David Crawshaw zastąpił go na stanowisku kierownika technicznego. Możemy nazywać ich „inżynierami danych”, chociaż ten termin może być równie problematyczny (lub potencjalnie przeładowany) albo niejasny jak „badacz danych” — starczy jednak za uwagę, że obaj pracowali jako inżynierowie oprogramowania i zajmowali się ogromnymi ilościami danych. Jeżeli spojrzymy na zasady uprawiania nauki o danych przedstawione w Rozdział 2., to Josh i David odpowiadali ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required