O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Polecenia wbudowane i słowa kluczowe

W Tabela A-4 została przedstawiona pełna lista wbudowanych poleceń powłoki i słów kluczowych. Litera K występująca w kolumnie Typ oznacza słowo kluczowe. Pusta komórka odpowiada poleceniu wbudowanemu.

Tabela A-3. Symbole specjalne ANSI

Kod

Atrybut znaku

Kod koloru pierwszoplanowego

Kolor pierwszoplanowy

Kod koloru tła

Kolor tła

0

wyczyszczenie wszystkich atrybutów

30

czarny

40

czarny

1

jasny

31

czerwony

41

czerwony

2

przyciemniony

32

zielony

42

zielony

4

podkreślony

33

żółty

43

żółty

5

mrugający

34

niebieski

44

niebieski

7

negatyw

35

purpurowy

45

purpurowy

8

ukryty

36

turkusowy

46

turkusowy

  

37

biały

47

biały

Tabela A-4. Polecenia wbudowane i słowa kluczowe

Polecenie

Typ

Opis

!

K

Logiczna negacja kodu zakończenia polecenia.

:

 

Instrukcja pusta (powłoka nie wykonuje żadnego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required