O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przykłady zapisane w katalogu startup-files

Katalog startup-files składa się z wielu przykładów kodu, które można zamieścić we własnych plikach startowych. Szczególnie dużo użytecznych rozwiązań jest zapisanych w pliku Bash_aliases. Trzeba jednak pamiętać, że ewentualne skopiowanie całej zawartości skryptu będzie wymagało dodatkowej edycji, ponieważ uwzględnione w archiwum pliki startowe zawierają definicje ścieżek, które z pewnością będą inne niż w danym systemie. Więcej informacji na temat dostosowywania plików startowych do własnych potrzeb zostało zamieszczonych w Rozdział 16.

Katalog functions zawiera wiele plików definiujących bardzo użyteczne funkcje. Zaliczają się do nich:

basename

Narzędzie basename, którego brakuje w niektórych systemach. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required