Przykłady zapisane w katalogu startup-files

Katalog startup-files składa się z wielu przykładów kodu, które można zamieścić we własnych plikach startowych. Szczególnie dużo użytecznych rozwiązań jest zapisanych w pliku Bash_aliases. Trzeba jednak pamiętać, że ewentualne skopiowanie całej zawartości skryptu będzie wymagało dodatkowej edycji, ponieważ uwzględnione w archiwum pliki startowe zawierają definicje ścieżek, które z pewnością będą inne niż w danym systemie. Więcej informacji na temat dostosowywania plików startowych do własnych potrzeb zostało zamieszczonych w Rozdział 16.

Katalog functions zawiera wiele plików definiujących bardzo użyteczne funkcje. Zaliczają się do nich:

basename

Narzędzie basename, którego brakuje w niektórych systemach. ...

Get Bash. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.