O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.13. Pobranie interpretera bash dla systemu Unix

Problem

Chcemy pobrać pakiet bash dla systemu Unix lub zagwarantować dostępność najnowszej wersji interpretera w systemie.

Rozwiązanie

Jeśli stosowany pakiet oprogramowania nie został automatycznie umieszczony w systemowym repozytorium programów, warto poszukać pliku binarnego powłoki na stronie Cheta Rameya lub skompilować interpreter z plików źródłowych (więcej informacji na ten temat znajduje się w Dodatek E).

Analiza

Oto informacje zawarte na stronie Cheta Rameya, poświęconej powłoce bash (http://tiswww.tis.case.edu/~chet/bash/bashtop.html):

Użytkownicy systemów Solaris 2.x, Solaris 7 i Solaris 8 mogą pobierać wstępnie skompilowane wersje powłoki bash-3.0 z serwisu Sunfreeware. Firma Sun umieszcza ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required