O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.10. Uruchomienie wszystkich skryptów w katalogu

Problem

Użytkownik musi uruchamiać kilka skryptów, ale lista tych skryptów ulega zmianie — dodawane są nowe pozycje. Ciągła modyfikacja listy jest uciążliwa.

Rozwiązanie

Wystarczy umieścić wszystkie skrypty w jednym katalogu i pozwolić powłoce na uruchomienie każdego programu, który w tym katalogu występuje. Operację przetwarzania listy instrukcji do wykonania można wówczas zastąpić przeglądaniem zawartości katalogu. Oto kod skryptu, który zapewni uruchomienie wszystkich programów znajdujących się we wskazanym katalogu:

for SCRIPT in /ścieżka/do/katalogu/skryptów/*
do
    if [ -f $SCRIPT –a –x $SCRIPT ]
    then
        $SCRIPT
    fi
done

Analiza

Szczegółowe omówienie pętli for i instrukcji if znajduje się w Rozdział 6 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required