O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

10.3. Wykorzystanie skryptów konfiguracyjnych w skrypcie

Problem

Chcemy mieć możliwość wykorzystania jednego pliku konfiguracyjnego lub większej ich liczby z poziomu kodu jednego lub większej liczby skryptów.

Rozwiązanie

Aby wykorzystać plik konfiguracyjny o określonym formacie, autor skryptu często musi napisać dość znaczną ilość kodu. W takich przypadkach korzystniejsze okazuje się więc zastosowanie techniki opisanej w „10.2. Wielokrotne wykorzystanie kodu — polecenia include i source”, czyli użycia skryptu powłoki zamiast klasycznego pliku konfiguracyjnego.

Analiza

Opisywane rozwiązanie jest szczególnym sposobem wykorzystania mechanizmu wstawiania kodu skryptu. Warto tutaj również wspomnieć, że dostosowanie poszczególnych definicji parametrów konfiguracyjnych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required