O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.7. Dostosowanie domyślnego sposobu działania powłoki i jej środowiska

Problem

Chcemy dostosować środowisko powłoki do własnych potrzeb. Chcemy zdefiniować własną lokalizację, ustawić odpowiedni język itp.

Rozwiązanie

Propozycje konkretnych rozwiązań zostały zestawione w tabeli zamieszczonej w punkcie „Zmiana sposobu działania powłoki za pomocą instrukcji set, shopt i zmiennych środowiskowych”, w Dodatek A.

Analiza

Istnieją trzy techniki ustawiania różnych parametrów pracy powłoki. Pierwsza polega na wykorzystaniu zgodnej z zaleceniem POSIX instrukcji set i jednoliterowej opcji danego ustawienia. Zastosowanie polecenia shopt jest rozwiązaniem właściwym jedynie dla wyznaczania parametrów powłoki bash. Trzecia metoda bazuje na wykorzystaniu jednej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required