O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zmiana sposobu działania powłoki za pomocą instrukcji set, shopt i zmiennych środowiskowych

Tabela A-8 zawiera informacje pochodzące z Tabela A-5, Tabela A-6 i Tabela A-7 zestawione w taki sposób, aby można było szybko odszukać określony rodzaj zmiany w ustawieniach oraz odpowiadający mu mechanizm konfiguracji. Opcje zostały zgrupowane pod względem pełnionych funkcji. Warto chociażby pobieżnie przejrzeć zawartość tabeli i wyrobić sobie ogólne pojęcie o tym, jakie zmiany konfiguracyjne zostały w niej zawarte.

Kolumna Opcja set zawiera opcje, które mogą być włączane za pomocą polecenia set -par. Wszystkie opcje, poza specjalnie oznaczonymi, są domyślnie wyłączone. W kolumnie Pełna nazwa set są wymienione parametry polecenia set, które można wykorzystać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required