O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.1. Zmiana nazwy wielu plików

Problem

Chcemy zmienić nazwę wielu plików, ale polecenie mv *.coś *.innego nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Podobny problem występuje wówczas, gdy chcemy narzucić określony sposób nazewnictwa plików.

Rozwiązanie

W „5.18. Modyfikacja fragmentów ciągu tekstowego”, została przedstawiona pętla, która zmienia rozszerzenia plików (szczegółowy opis rozwiązania również znajduje się w tej recepturze). Oto jej przykład:

for FN in *.zły
do
    mv "${FN}" "${FN%zły}bash"
done

Czy można w większym stopniu kontrolować dobór nazw? Załóżmy, że chcemy, aby nazwy kolejnych rozdziałów pisanej książki odpowiadały wybranemu przez nas formatowi, ale wydawca posługuje się nazwami wyznaczanymi według innego wzorca. Jeśli pliki mają nazwy na ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required