O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.5. Współdzielenie pojedynczej sesji powłoki

Problem

Chcemy wykorzystać jedną sesję powłoki bash do przeszkolenia kilku osób lub wspólnego rozwiązania określonego problemu, a patrzenie „przez ramię” na jeden monitor nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Podobny problem występuje wówczas, gdy trzeba wykonać określone zadanie z kimś pracującym w innym miejscu (gdy niezbędne jest współdzielenie sesji z wykorzystaniem połączenia sieciowego).

Rozwiązanie

Należy uruchomić mechanizm screen w trybie dostępności dla wielu użytkowników. W omówieniu rozwiązania zostało przyjęte założenie, że domyślna specjalna kombinacja klawiszy Ctrl+A nie została zmieniona (zgodnie z opisem zamieszczonym w „17.4. Przywracanie przerwanych sesji za pomocą narzędzia screen” ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required