O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.14. Edycja treści pliku

Problem

Chcemy dokonać edycji istniejącego pliku bez zmiany i-węzła i praw dostępu.

Rozwiązanie

Problem jest znacznie bardziej skomplikowany, niżby się mogło wydawać, ponieważ zwyczajowo wykorzystywane narzędzia (takie jak sed) tworzą nowy plik (zmieniając i-węzeł), nawet jeśli mogą zachowywać wcześniejsze jego atrybuty.

Najbardziej oczywistym rozwiązaniem wydaje się otworzenie pliku w trybie do edycji, wprowadzenie zmian i zapisanie ich. Algorytm ten nie sprawdza się jednak w przypadku kodu skryptowego.

W „17.13. Dołączanie danych na początku pliku”, można się było przekonać o tym, że program sed zawsze tworzy nowy plik. Jest jednak poprzednik programu sed, który tego nie robi. Ma nazwę ed i jest powszechnie wykorzystywany ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required