Rozdział 9. Delegaty, wyrażenia lambda i zdarzenia

Najczęściej stosowanym sposobem korzystania z API jest wywoływanie metod oraz właściwości dostępnych w nim klas; czasami jednak pojawia się konieczność zastosowania odwrotnego podejścia. W Rozdział 5. przedstawione zostały możliwości wyszukiwania udostępniane przez tablice i listy. Aby móc z nich korzystać, konieczne było napisanie metody, która zwracała wartość true, gdy zostały spełnione odpowiednie kryteria. API wywoływało tę metodę dla każdego przetwarzanego elementu. Nie wszystkie wywołania zwrotne są wykonywane bezzwłocznie. Asynchroniczne API może wywołać wskazaną metodę naszego kodu po zakończeniu bardzo czasochłonnego zadania. W aplikacjach klienckich chcemy, by nasz kod był wykonywany ...

Get C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.