O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Reactive Extensions

Biblioteka Reactive Extension for .NET — albo Rx, jak się zazwyczaj o niej mówi — została zaprojektowana z myślą o pracy z asynchronicznymi, wykorzystującymi zdarzenia źródłami informacji. Udostępnia ona usługi pomagające organizować i synchronizować sposoby, w jakie nasz kod reaguje na dane pochodzące ze źródeł tego typu. W Rozdział 9. wyjaśniono już, jak można definiować i subskrybować zdarzenia, jednak Rx oferuje pod tym względem znacznie więcej niż jedynie podstawowe możliwości. Definiuje bowiem abstrakcję do reprezentacji źródeł zdarzeń oraz duży zbiór operatorów, dzięki którym łączenie i zarządzanie wieloma strumieniami zdarzeń jest znacznie łatwiejsze od wykorzystania delegatów oraz standardowych zdarzeń ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required