O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Atrybuty

Na platformie .NET można dodawać do komponentów, typów oraz ich składowych atrybuty. Przeznaczeniem atrybutów jest kontrola oraz modyfikacja sposobu działania platformy, biblioteki, narzędzia, kompilatora bądź samego CLR. Na przykład w Rozdział 1. przedstawiona została klasa oznaczona atrybutem [TestClass]. Informował on platformę do wykonywania testów jednostkowych, że klasa, do której został dodany, zawiera jakieś testy, które należy wykonać jako element całego zestawu.

Atrybuty są pasywnymi pojemnikami zawierającymi informacje, które same w sobie nic nie robią. Jako ich odniesienie w rzeczywistym świecie można by przedstawić etykietę adresową: można wydrukować taką etykietę zawierającą adres odbiorcy oraz numer identyfikacyjny ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required