O'Reilly logo

CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III by Eric A. Meyer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek C. Przykładowy arkusz stylów HTML 4

Poniższy arkusz stylów został zaadaptowany z Dodatku D specyfikacji CSS2.1. Należy zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, kiedy specyfikacja CSS2.1 mówi, że „zachęca się programistów, by wykorzystywali [ten] domyślny arkusz stylów w swoich implementacjach”, nie zawsze jest to możliwe. Na przykład reguła mówiąca, że:

ol, ul, dir, menu, dd {margin-left: 40px;}

opisuje dawne wcinanie list o odległość czterdziestu pikseli i wykorzystuje do tego lewy margines. Niektóre przeglądarki wykorzystują jednak lewe dopełnienie o wartości czterdziestu pikseli zamiast marginesu, zakładając, że jest to lepsze rozwiązanie (więcej szczegółów na ten temat znajduje się w Rozdział 12.). Z tego powodu nie można polegać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required