Rozdział 14. Projektowanie elastycznych witryn (RWD)

Projektanci stron internetowych od zawsze musieli mierzyć się z problemem dostosowywania swoich stron do ekranów o różnych rozmiarach — od 760-pikselowych ekranów laptopów po gigantyczne panoramiczne wyświetlacze używane z komputerami stacjonarnymi. Jednak pojawienie się w ostatnich czasach dziesiątek modeli smartfonów i tabletów sprawiło, że projektowanie stron dla różnych rozmiarów urządzeń nabrało jeszcze innego wymiaru. Niektóre firmy tworzą nawet osobne serwisy dla urządzeń mobilnych (górny rząd na Rysunek 14-1). Jeżeli jednak nie masz czasu, pieniędzy i wystarczającej wiedzy technicznej, aby utworzyć dwie strony i zaprogramować serwer tak, by serwował odpowiednią wersję witryny dla poszczególnych ...

Get CSS3. Nieoficjalny podr?cznik. Wydanie III now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.