O'Reilly logo

CSS3. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Selektory, czyli do czego odnoszą się style

Każdy styl CSS składa się z dwóch podstawowych części: selektora i bloku deklaracji (pisałem już o tym w poprzednim rozdziale). Blok deklaracji zawiera właściwości formatujące kolor, rozmiar pisma itd., ale to służy tylko upiększaniu strony. Prawdziwa magia CSS kryje się w tych kilku pierwszych znakach poprzedzających każdą regułę — selektorze. Selektory, mówiąc arkuszom stylów, co mają sformatować, dają nam pełną kontrolę nad wyglądem strony (Przykład 3-1). Jeśli chcemy, selektor może odnosić się do wielu elementów strony jednocześnie lub, jeśli wolimy skupić się na szczegółach, do jednego określonego elementu albo jednej grupy elementów. Selektory CSS dają bardzo duże możliwości i w tym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required