Rozdział 5. Dźwięk

Z lektury tego rozdziału dowiesz się, jak tworzyć realistyczne efekty dźwiękowe dla gry. Efekty dźwiękowe dla gry możesz pobrać, kupić lub nagrać samodzielnie. Podobnie jak ważne było poznanie sposobów obróbki grafiki, tak warto poznać także sposoby edycji efektów dźwiękowych oraz ich eksportu do formatu najlepszego do użycia w aplikacji iOS.

Czym jest dźwięk?

Dźwięk to rodzaj energii, podobnie jak w przypadku światła i elektryczności; powstaje w wyniku wibracji molekuł powietrza. Być może spotkałeś się z pojęciem „fali dźwiękowej”, które wzięło się właśnie z faktu, że dźwięk rozchodzi się w postaci fali. Wspomniane fale powstają na skutek różnic ciśnienia, jak pokazano na Rysunek 5-1. Kiedy klaszczesz dłońmi, to powodujesz powstanie ...

Get Dotknij, przesuń, potrząśnij. Od pomysłu do gry na iPhone'a i iPada now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.