O'Reilly logo

Elektronika. Od praktyki do teorii by Charles Platt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Eksperyment 1: Posmakuj mocy!

Czy można posmakować prądu? Może nie, chociaż uczucie jest podobne.

Potrzebne będą:

  • bateria 9 V,

  • złącze zatrzaskowe do końcówek baterii,

  • miernik uniwersalny.

Procedura

Zwilż swój język i dotknij nim metalowych końcówek baterii 9 V. Nagłe uczucie mrowienia, jakie poczujesz, jest spowodowane prądem przepływającym z jednej końcówki baterii (Rysunek 1-16) poprzez wilgoć na i w Twoim języku do drugiej końcówki. Ponieważ skóra Twojego języka jest bardzo cienka (właściwie jest to membrana śluzowa) i na jej powierzchni znajdują się nerwy, bez problemu możesz poczuć prąd.

Pierwszy krok na drodze nauki przez odkrywanie. Test baterii 9 V za pomocą języka

Rysunek 1-16. Pierwszy krok na drodze nauki przez odkrywanie. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required