O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 27. Ćwiczenia do rozdziału 8.

W Rozdział 8. książki przedstawiono kilka prostych przykładów odwzorowywania w bazie danych hierarchii dziedziczenia komponentów encyjnych. W ćwiczeniach prezentowanych w niniejszym kodzie będziemy się posługiwali kodem z Rozdział 8. i na tej podstawie przeanalizujemy poszczególne strategie odwzorowywania relacji dziedziczenia.

Ćwiczenie 8.1. Strategia odwzorowywania hierarchii w pojedynczych tabelach

W niniejszym ćwiczeniu odwzorujemy w bazie danych hierarchię Person-Customer-Employee, którą przedstawiono w Rozdział 8. Zastosujemy strategię odwzorowywania hierarchii reprezentowaną przez wartość SINGLE_TABLE.

Uruchomienie serwera JBoss

Jeśli dysponujemy już działającym serwerem aplikacji JBoss, nie ma powodu, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required