O'Reilly logo

ESB. Magistrala usług korporacyjnych by David A Chappell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Opóźnienie transferu w trybie wsadowym

W rozdziale zostanie omówiona najpowszechniej spotykana forma integracji, czyli wykonywanie masowego transferu danych i aktualizowanie w trybie wsadowym z wykorzystaniem technik ETL (Extract, Transform, Load). Zostanie przedstawiony wpływ opóźnienia na działalność biznesową oraz problemy z niezawodnością towarzyszące tej metodzie integracji. W kontekście analizy przypadku z użyciem zarysów wzorców zostaną także objaśnione kroki wymagane do przeprowadzenia migracji w celu uzyskania integracji w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem magistrali ESB.

W Rozdział 2. zaprezentowano dane statystyczne pokazujące, że przedsiębiorstwa nie są tak zintegrowane, jak można pomyśleć. Innym smutnym faktem jest to, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required