O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodawanie do osi czasu klipów filmowych skryptów ActionScript

Podczas oglądania filmu zapewne zauważyłeś, że niektóre rzeczy trzeba poprawić. Na przykład koła chowają się w podwoziu, ale zaraz potem znów się pojawiają (i tak w kółko), ponieważ w żaden sposób nie ustaliłeś, że po wsunięciu mają się zatrzymać. Naturalnym zachowaniem klipów filmowych jest ciągłe odtwarzanie w pętli, a program Flash Player również odtwarza film w pętli. Aby zapobiec tym zapętleniom, skorzystasz z wiedzy, którą zdobyłeś w Rozdział 10 — i wstawisz kilka skryptów.

Sterowanie odtwarzaniem klipu filmowego

Ponieważ funkcje związane z osią czasu klipu filmowego działają tak samo jak w przypadku głównej osi czasu, umieszczanie skryptów w klipach filmowych nie różni ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required