O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Program Adobe Device Central

Dzięki nowej aplikacji Adobe Device Central, dołączanej do różnych składników pakietu Adobe Creative Suite 3, zaprojektowanie interaktywnej zawartości dla przenośnych urządzeń jest teraz niezwykle proste. Aplikacja ta zawiera szablony i profile, które emulują większość popularnych urządzeń, możesz więc zobaczyć, jak przygotowany film Flasha będzie na nich wyglądał i działał. Gdy na rynku pojawią się nowe urządzenia, zostaniesz o tym poinformowany — firma Adobe zamierza udostępniać nowe szablony i profile co kwartał.

Więcej na temat korzystania z programu Device Central dowiesz się z Rozdział 15.

image with no caption

Program Adobe Device ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required