O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Sprawdzian

Pytania

  1. Jakie trzy typy symboli występują we Flashu?

  2. Prawda czy fałsz? Zmodyfikowanie koloru i rozmiaru instancji symbolu powoduje wprowadzenie zmian we wszystkich pozostałych instancjach tego symbolu.

  3. Jak nazywa się funkcja, która sprawia, że obiekty przemieszczane po stole montażowym przyciągają się wzajemnie, a także są przyciągane do linii pomocniczych i siatki?

Odpowiedzi

  1. Grafika, przycisk i klip filmowy.

  2. Fałsz. Każda instancja symbolu umieszczona na stole montażowym może mieć przypisane własne przekształcenia, skalowanie oraz efekty kolorystyczne.

  3. Przyciąganie. Ustawienia tej funkcji są dostępne w menu Widok/Przyciąganie.

[5] W polskim tłumaczeniu Flasha CS3 opis pól typu symbolu został błędnie przetłumaczony ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required