O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Sprawdzian

Pytania

  1. Za pomocą których trzech stanów przycisku możesz zmienić jego wygląd przypisany do różnych operacji przeprowadzanych przez użytkownika? Który stan ma wpływ na aktywny obszar przycisku?

  2. Jaki element języka ActionScript jest odpowiedzialny za przeprowadzanie operacji związanych z reakcją na zdarzenie?

  3. Jakie jest znaczenie nazw instancji?

Odpowiedzi

  1. Są to stany Up, Over i Down. Stan Hit odpowiada za aktywny obszar przycisku. Ponieważ ten stan nie jest widoczny, nie ma wpływu na wygląd przycisku.

  2. Funkcja detektora zdarzenia.

  3. Nazwy instancji służą do nadania instancjom symboli unikalnych nazw, dzięki którym język ActionScript może je zidentyfikować i sterować nimi.

[8] W nazwach obiektów nie powinno stosować ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required