O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zawartość DVD

Na płycie dołączonej do niniejszej książki zamieszczone zostały przydatne informacje, filmy instruktażowe towarzyszące każdej lekcji oraz pliki źródłowe wymagane do pracy z projektami opisanymi w kolejnych ćwiczeniach[1].

image with no caption

Dołączone filmy instruktażowe są odtwarzane za pomocą darmowego programu Adobe® Flash Player, dostępnego dla systemów Windows oraz Mac OS. Można go pobrać ze strony adobe.com/products/flashplayer.

[1] Pliki i przykłady możesz pobrać bezpośrednio z naszego serwera FTP. Wystarczy, że klikniesz adres: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/fcs3mt.zip (Rozmiar pliku: 463 MB).

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required