O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Zaawansowane techniki rysowania i nadawania kolorów

W Rozdział 2. pokazaliśmy, w jaki sposób tworzyć proste rysunki za pomocą narzędzi rysunkowych i malarskich Flasha. W praktyce jednak, niezależnie od tego, czy tworzysz animacje Flasha zawodowo, czy tylko na potrzeby strony domowej, rzadko zadowolisz się „prostymi rysunkami”. Pracując nad każdą klatką kluczową animacji, rozpoczniesz od podstawowego szkicu, który potem zechcesz zmodyfikować, czyli zmienić kolor, tu i tam przesunąć linię, dodać element graficzny (lub nawet kilka), będziesz to robił aż do chwili, gdy będzie wyglądał dokładnie tak, jak chcesz.

W tym rozdziale nauczymy Cię, jak przejść od rysunków prostych do spektakularnych. Zapoznasz się z narzędziami zaznaczania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required