O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Dodawanie efektów specjalnych

Jednym z pierwszych zadań, jakie — być może — zapragniesz wykonać, rozpoczynając pracę z Flashem, będzie utworzenie efektownej animacji. Niektóre efekty mogą wymagać znacznej ilości pracy z Twojej strony. Chcesz np. utworzyć złożoną animację, przedstawiającą superbohatera lecącego na ekranie, płaszcz postaci porusza się na wietrze, a z palców strzelają iskry — w takim przypadku powinieneś zakasać rękawy i zastosować animacje automatyczne lub poklatkowe opisane w Rozdział 3.

Z drugiej strony, jeśli chcesz tylko wykorzystać standardowy, „fabryczny” efekt dla obiektu na stole montażowym, Flash da Ci alternatywę — efekty osi czasu. Efekty tego rodzaju to np. tekst, który z bardzo małego będzie się powiększał ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required