Rozdział 6. Dodawanie efektów specjalnych

Jednym z pierwszych zadań, jakie — być może — zapragniesz wykonać, rozpoczynając pracę z Flashem, będzie utworzenie efektownej animacji. Niektóre efekty mogą wymagać znacznej ilości pracy z Twojej strony. Chcesz np. utworzyć złożoną animację, przedstawiającą superbohatera lecącego na ekranie, płaszcz postaci porusza się na wietrze, a z palców strzelają iskry — w takim przypadku powinieneś zakasać rękawy i zastosować animacje automatyczne lub poklatkowe opisane w Rozdział 3.

Z drugiej strony, jeśli chcesz tylko wykorzystać standardowy, „fabryczny” efekt dla obiektu na stole montażowym, Flash da Ci alternatywę — efekty osi czasu. Efekty tego rodzaju to np. tekst, który z bardzo małego będzie się powiększał ...

Get Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.