O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Interaktywność uzyskiwana za pomocą komponentów

Tworzenie za pomocą Flasha najczęściej używanych elementów, takich jak przyciski sterowania odtwarzaniem (np. przyciski Odtwarzaj i Pauza), pola tekstowe, pola wyboru i menu, może wymagać czasochłonnej pracy. Jednak elementy tego rodzaju mogą mieć bardzo podobny wygląd w każdej animacji. Wiedząc o tym, uprzejmi programiści wykonali pracę za Ciebie i dodali do programu Flash gotowe ich wersje, nazywane komponentami.

Komponent to skompilowany, gotowy klip filmowy, który możesz przeciągnąć na stół montażowy, a następnie odpowiednio dostosować (zobacz Rysunek 12-1). Do Flasha dołączono ponad 40 komponentów. Jeśli dużo pracujesz w tym programie, na pewno docenisz, jak wiele czasu możesz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required