O'Reilly logo

HTML5. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. CSS3 a wygląd strony

Pomysł, aby zbudować nowoczesną stronę bez użycia kaskadowych arkuszy stylów (CSS) jest po prostu śmieszny. Standard ten jest związany z siecią równie mocno jak HTML. Niezależnie od tego, czy konstruujesz układ strony, budujesz menu i przyciski, czy po prostu starasz się dodać całości uroku, CSS zawsze będą Twoim podstawowym narzędziem. Gdy tylko twórcy pracujący w HTML-u skupili swoje wysiłki na opisie treści i semantyce (Rozdział 2.), CSS stały się kamieniem węgielnym projektowania stron internetowych.

W miarę pojawiania się nowych wersji kaskadowe arkusze stylów stawały się bardziej szczegółowe i złożone. W edycji CSS 2.1 standard zwiększył swoją objętość pięciokrotnie — cała jego specyfikacja ma rozmiar skromnej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required