Rozdział 10. Interaktywność

Wiesz już wszystko, co wiedzieć należy na temat aktualizowania danych, przejść i ruchu, zajmijmy się zatem zagadnieniem prawdziwej interaktywności.

Dowiązywanie funkcji nasłuchujących zdarzeń

Że co? Wiem, wiem: najpierw wiązaliśmy dane, co już było dość dziwne, a teraz jeszcze chcę dowiązywać funkcje nasłuchujące zdarzeń... (Dlatego właśnie mówi się, że JavaScript jest dziwnym językiem programowania).

Jak wspominałem w Rozdział 9., JavaScript posługuje się modelem zdarzeń, w którym zdarzenia są wywoływane przez różne czynniki, takie jak na przykład wprowadzenie danych przez użytkownika za pomocą klawiatury, myszy czy ekranu dotykowego. W większości przypadków zdarzenia zachodzą niemal bez przerwy, to tu, to tam — ale ponieważ ...

Get Interaktywna wizualizacja danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.