O'Reilly logo

Interaktywna wizualizacja danych by Scott Murray

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Interaktywność

Wiesz już wszystko, co wiedzieć należy na temat aktualizowania danych, przejść i ruchu, zajmijmy się zatem zagadnieniem prawdziwej interaktywności.

Dowiązywanie funkcji nasłuchujących zdarzeń

Że co? Wiem, wiem: najpierw wiązaliśmy dane, co już było dość dziwne, a teraz jeszcze chcę dowiązywać funkcje nasłuchujące zdarzeń... (Dlatego właśnie mówi się, że JavaScript jest dziwnym językiem programowania).

Jak wspominałem w Rozdział 9., JavaScript posługuje się modelem zdarzeń, w którym zdarzenia są wywoływane przez różne czynniki, takie jak na przykład wprowadzenie danych przez użytkownika za pomocą klawiatury, myszy czy ekranu dotykowego. W większości przypadków zdarzenia zachodzą niemal bez przerwy, to tu, to tam — ale ponieważ ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required