O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.8. Implementacja nawigacji za pomocą klasy UINavigationController

Problem

Chcesz umożliwić użytkownikom aplikacji poruszanie się pomiędzy kontrolerami widoku z wykorzystaniem płynnej, wbudowanej w platformę animacji.

Rozwiązanie

Użyj klasy UINavigationController.

Analiza

Jeżeli kiedykolwiek wcześniej używałeś urządzenia iPhone, iPod touch lub iPad, prawdopodobnie widziałeś już w działaniu kontrolera nawigacyjnego. Jeśli przykładowo w ustawieniach iPhone wybierzesz np. przejście do ustawień przeglądarki Safari (zobacz Rysunek 2-28), wówczas zobaczysz, że ekran główny ustawień jest wypychany z ekranu w lewą stronę, a z prawej „wjeżdża” już ekran Safari. Ten efekt jest obsługiwany przez kontrolera nawigacyjnego. Za jego pomocą kontrolery widoku mogą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required