15.10. Zmiana położenia kształtów narysowanych w kontekście graficznym

Problem

Chcesz mieć możliwość przesunięcia do nowego położenia kształtów rysowanych w kontekście graficznym bez zmiany tworzącego je kodu. Ewentualnie chcesz po prostu łatwo zmienić położenie treści w kontekście graficznym.

Rozwiązanie

Użyj funkcji CGAffineTransformMakeTranslation() w celu przygotowania i zastosowania przekształcenia afinicznego (ang. affine).

Analiza

W „15.7. Rysowanie prostokątów” wspomniałem o przekształceniach. Przekształcenie jest dokładnie tym, na co wskazuje nazwa: zmianą sposobu wyświetlania grafiki. Przekształcenie w Core Graphics to obiekt przypisywany kształtowi przed jego narysowaniem. Przykładowo możesz utworzyć przekształcenie translacji. W tym miejscu ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.