17.6. Zarządzanie stanem dokumentów w usłudze iCloud

Problem

Chcesz mieć możliwość wykrywania konfliktów oraz innych problemów, które mogą powstać podczas synchronizacji dokumentów z usługą iCloud.

Rozwiązanie

W aplikacji rozpocznij nasłuchiwanie powiadomień UIDocumentStateChangeNotification.

Podpowiedź

Przed rozpoczęciem lektury tego podrozdziału gorąco zachęcam do zapoznania się z „17.5. Przechowywanie dokumentów użytkownika w usłudze iCloud”, ponieważ przedstawiony tutaj materiał w dużym stopniu opiera się na materiale omówionym w wymienionym podrozdziale.

Analiza

Powiadomienie UIDocumentStateChangeNotification jest generowane, kiedy zmianie ulega stan dokumentu iCloud (typu UIDocument). Obiektem wskazywanym przez powiadomienie jest ten egzemplarz ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.