O'Reilly logo

iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Aplikacje

Ekran początkowy Twojego iPhone’a zawiera ikony około 20 programów. Jest to tylko punkt wyjścia; oczywiście, prędzej czy później wypełnisz ten ekran (i wiele dodatkowych) ikonami programów, które sam zainstalujesz (Rozdział 12.).

Wstępnie zainstalowane programy to: brama do internetu (Safari), podstawowe narzędzia komunikacyjne (Telefon, Wiadomości, Mail, Kontakty), wizualny zapis Twojego życia (Zdjęcia, Aparat), centra handlowe firmy Apple (iTunes, App Store) oraz dobrze wyposażone centrum rozrywki (iPod).

Większości z tych programów poświęciłem osobne rozdziały. Tutaj opiszę mniejsze aplikacje — Kalendarz, YouTube, Giełda, Mapy, Pogoda, Dyktafon, Zegar, Kalkulator, Notatki i (w modelu 3GS) Kompas (Rysunek 7-1).

Rysunek 7-1. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required