O'Reilly logo

iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Łączenie się z siecią

Koncepcja iPhone’a jako telefonu składającego się z samego ekranu jest zarówno przekleństwem, jak i błogosławieństwem. Będziesz przeklinał ją podczas wpisywania tekstu, marząc o prawdziwych klawiszach. Ale kiedy znajdziesz się online — o rany! Internet ożyje, większy i bardziej przejrzysty niż w jakimkolwiek innym telefonie komórkowym. Widzisz prawdziwą pocztę e-mail, wideo z serwisu YouTube, superszczegółowe mapy Google i wszystkie inne dobrodziejstwa internetu (Rysunek 9-1).

Internet w iPhonie
Rysunek 9-1. Internet w iPhonie

Historia trzech sieci

iPhone 3G oraz 3GS może łączyć się z internetem trzema metodami — przez trzy rodzaje sieci ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required