O'Reilly logo

iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Sieć WWW

Strony WWW w iPhonie wyglądają tak samo jak na monitorze komputera, co jest jednym z wielkich osiągnięć firmy Apple. Widzisz rzeczywiste witryny — czcionki, grafikę i układ strony — a nie uproszczoną, ograniczoną treść, jaka zwykle pojawia się na ekranach telefonów komórkowych (Rysunek 10-1).

Strona WWW „New York Timesa” na palmtopie „Treo” i na iPhonie
Rysunek 10-1. Strona WWW „New York Timesa” na palmtopie „Treo” i na iPhonie

Przeglądarka iPhone’a to Safari, „lekka” wersja programu dołączanego do każdego Macintosha i dostępnego także dla Windows. Jest szybka (przynajmniej w hotspocie Wi-Fi), łatwa w użyciu i po prostu ładna.

Jedziemy na Safari

Aby dostać się do sieci WWW, stuknij ikonę ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required