O'Reilly logo

iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. E-mail

Jeszcze nigdy nie widziałeś takiej poczty w telefonie (Rysunek 11-1). iPhone obsługuje pełne formatowanie, kroje liter, grafikę oraz różne rozmiary czcionek, a także załączniki w formacie programów Word, Excel, PowerPoint, PDF, Pages i Numbers oraz zdjęcia. Jest zgodny z Yahoo! Mail, Gmail, AOL Mail, MobileMe (Mac), korporacyjną pocztą Microsoft Exchange i niemal każdym standardowym kontem e-mail. Jeśli nadal uważasz, że to za mało, nie pozostaje Ci nic innego, jak kupić laptopa.

W tym rozdziale opisano podstawową obsługę poczty e-mail. Jeśli masz konto MobileMe lub Exchange ActiveSync, szybko przekonasz się, że bezprzewodowe synchronizowanie poczty jeszcze bardziej usprawnia pracę. A przynajmniej ją zmienia (szczegóły znajdziesz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required