Rozdział 17. Ustawienia

Twój iPhone to pełnoprawny komputer — no, przynajmniej półprawny. I jak każdy dobry komputer, może być dostosowany do potrzeb użytkownika. Aplikacja Ustawienia, dostępna na ekranie początkowym, jest jak panel sterowania w Windows albo System Preferences w Mac OS X. Jest to centrum konfiguracyjne, które wpływa na każdą funkcję iPhone’a — ekran, dzwonki, pocztę WWW, połączenie internetowe itd. (Rysunek 17-1).

Program Ustawienia
Rysunek 17-1. Program Ustawienia

Listę ustawień przewija się tak jak każdą inną listę iPhone’a — przeciągając palcem w górę lub w dół ekranu.

Większość pozycji na stronie Ustawienia prowadzi do innych ekranów, na których ...

Get iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.