O'Reilly logo

Java 8. Leksykon kieszonkowy by Patricia Liguori, Robert Liguori

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Framework Collections

Framework Collections w Javie został zaprojektowany w celu zapewnienia obsługi w hierarchiczny sposób wielu kolekcji. Tak naprawdę składa się z interfejsów, implementacji i algorytmów.

Interfejs Collection

Kolekcje to obiekty, które grupują wiele elementów, przechowują je, pobierają i operują na nich. Interfejs Collection można określić mianem korzenia hierarchii kolekcji. Podinterfejsy Collection to między innymi List, Queue i Set. W Tabela 15-1 wymieniono interfejsy, podano informacje o ich uporządkowaniu oraz obsłudze duplikatów. Interfejs Map również znalazł się w tabeli, ponieważ należy do omawianego frameworka.

Tabela 15-1. Najczęściej używane kolekcje

Interfejs

Uporządkowany

Obsługa duplikatów

Uwagi

List

Tak

Tak ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required