7.4. Dodawanie projektu

W narzędziu LuntBuild harmonogramy kompilacji są organizowane według projektów. Narzędzie LuntBuild oferuje bogaty zbiór funkcji stworzonych właśnie z myślą o zarządzaniu kompilacjami projektu.

Nowy projekt można dodać w zakładce Projects (patrz Rysunek 7-5), klikając ikonę New Project. Narzędzie LuntBuild umożliwia konfigurowanie wielu różnych aspektów naszego projektu (patrz Rysunek 7-6). Nie należy się jednak zniechęcać dużą liczbą wyświetlanych okien — ich zawartość jest intuicyjna i dobrze udokumentowana, zatem stworzenie prostego projektu nie powinno nam zająć zbyt wiele czasu.

W narzędziu LuntBuild informacje o projekcie i operacje związane z zarządzaniem tymi projektami podzielono na pięć obszarów, z których każdy ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.