O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Łańcuchy znaków i przetwarzanie tekstów

3.0. Wprowadzenie

Operacje na łańcuchach znaków są nieuniknioną częścią niemal każdego zadania programistycznego. Są one używane do wyświetlania komunikatów na ekranie, odwoływania się do plików przechowywanych na dysku oraz innych zewnętrznych mediów, a także przechowywania nazwisk, adresów oraz informacji o przynależności do organizacji. Przykładów wykorzystania łańcuchów znaków jest bardzo wiele, w zasadzie są one niezliczone (jeśli natomiast konieczne okaże się korzystanie z liczb, to zagadnienia te zostały przedstawione w Rozdział 5.).

Programiści używający wcześniej języka C muszą pamiętać, że w Javie łańcuchy znaków są reprezentowane przez zdefiniowany typ danych — klasę String, a to oznacza, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required