Rozdział 12. Podstawowe techniki oparte na Ajaksie

W poprzednim rozdziale poznałeś podstawy Ajaksa. Wiesz już, czym jest ta technologia, jak działa i jak ułatwić sobie korzystanie z niej za pomocą biblioteki jQuery. Ponieważ Ajax służy do obsługi dwustronnej komunikacji między przeglądarką a serwerem, aby w pełni wykorzystać możliwości tego podejścia, trzeba nauczyć się pisać skrypty działające po stronie serwera. Nie musisz jednak być ekspertem od tego obszaru, aby z powodzeniem stosować Ajaksa. W tym rozdziale zobaczysz, jak proste jest dodawanie Ajaksa do witryny. Posłuży do tego wtyczka Tabs, opisana już w Rozdział 10., i wtyczka ułatwiająca dodawanie do własnych stron map Google z funkcją wyszukiwania trasy.

Wtyczka Tabs

W Rozdział 10 ...

Get JavaScript. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.