O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 35. Gdzie znaleźć więcej informacji

cc2e.com/3560

W tym rozdziale

Podobne tematy

Jeżeli doczytałeś do tego miejsca, to wiesz już, że na temat efektywnego wytwarzania oprogramowania napisano już bardzo wiele. Większość programistów nie zdaje sobie sprawy z ogromnej ilości dostępnych informacji. Wszystkie błędy, które popełniasz teraz, zostały już popełnione wcześniej, i o ile nie jesteś masochistą, to wybierzesz czytanie książek i unikanie opisanych w nich trudności zamiast odkrywania nowych wersji starych problemów.

Ponieważ w tej książce wymieniłem setki ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required