O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Model biznesowy nr 3 — bezpłatna aplikacja mobilna

Trzeci coraz częściej spotykany model biznesowy opiera się na aplikacji mobilnej. Jeżeli prowadzisz odpłatną sprzedaż takiej aplikacji, Twój lejek marketingowy kształtuje się dość prosto — promujesz swój produkt, a ludzie Ci za niego płacą. Kiedy jednak osiągasz przychody z innych źródeł, takich jak choćby treści oferowane w trakcie gry, dodatkowo odpłatne funkcje czy reklama, model biznesowy znacznie się komplikuje. Jeżeli po lekturze Rozdział 7. doszedłeś do wniosku, że prowadzisz firmę stosującą model biznesowy oparty na aplikacji mobilnej, w tym rozdziale znajdziesz wskazówki dotyczące działań analitycznych odpowiadających specyfice Twojej działalności.

Aplikacja mobilna stała ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required