O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Model biznesowy nr 6 — rynek dwustronny

Rynki dwustronne stanowią nieco inną wersję sklepów internetowych, jednak się od nich różnią, więc wymagają osobnego omówienia. Jeśli po lekturze Rozdział 7. uznałeś, że prowadzisz tego rodzaju firmę, znajdziesz tu wszystkie niezbędne informacje.

W tym modelu firma zarabia wówczas, gdy uda jej się zestawić kupującego ze sprzedającym i doprowadzić do sfinalizowania jakiejś transakcji. Najsłynniejszym przykładem takiego modelu biznesowego jest bez wątpienia eBay, jednak sam mechanizm funkcjonowania tego modelu jest zdecydowanie bardziej rozpowszechniony. Warto tu wspomnieć o innych modelach, które opierają się na podobnych założeniach.

  • Portale z ofertami sprzedaży nieruchomości pozwalają nabywcom ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required